648.000.000 688.000.000 
-4%
Giá gốc là: 635.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 610.000.000 ₫.
-2%
579.000.000 595.000.000 
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6